Reklamačný formulár

V prípade uplatnenia reklamácie je potrebné vyplniť nasledujúci reklamačný formulár, ktorý si viete stiahnuť aj na tomto linku: reklamačný formulár

REKLAMÁCIA TOVARU

Mgr. Nikola Hrebiková, Bernolákova 448/4, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika

 

Zákazník:

 

Meno a priezvisko:

Adresa:
Mesto:
PSČ:

E-mail:
Telefón:


Číslo objednávky:
Číslo faktúry:
Číslo účtu v tvare IBAN na vrátenie peňazí:
Názov tovaru:
Popis vady:

 

 

 

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované začiarknite/:

□Výmena tovaru □ Oprava tovaru □ Vrátenie peňazí □ Zľava z kúpnej ceny □Iné……………………………………………………..

 

 


V …………………………………….. Dňa………………………………………..

 

 

Podpis zákazníka: ……………………………………………………………………

X
Na začiatok